MARCIN DUDA - ARCHITEKT to grupa uprawnionych  specjalistów projektowania budowlanego dobierana indywidualnie do konkretnego zadania projektowego.

 

 

..................

" Cała budownicza nauka zmierza do tego : żeby mieszkanie było piękne, wygodne i trwałe.
Myli się kto rozumie, że dom iego nie może być piękny bez wytworney sztuki i kosztowny.
Aby zaś było wygodnie, , trzeba żeby wszystkie jego części odpowiadały iak naylepiey temu końcowi [celowi], do którego są wymierzone."
 
Podręcznik Budownictwa
Piotra Świtkowskiego z 1782 r.

 
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch Marcin Duda

MA-065/08 - Państwowe uprawniania do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
MA-2005 -Wpis do Izby Architektów Rzeczpospolitej PolskiejStudia architektoniczne na Politechnice Szczecińskiej, ukończyłem dyplomem " Projekt Kościoła Parafialnego Dzielnicy Stoki".

Bezpośrednio po studiach kierowałem zespołem inwentaryzującym średniowieczne założenie zamkowe w Rynie (obecnie hotel****). Po wykonaniu tej pracy, zostałem zaproszony do tworzenia zespołu projektowego arch. Marka Wacławka, pod którego kierunkiem przez kolejne 11 lat przeszedłem wszystkie zawodowe szczeble.
Kierowałem lub brałem udział w ciekawych i złożonych realizacjach oraz wykonawstwie na terenie całego kraju: projekty dworców kolejowych, budynków wielo i jednorodzinych, renowacji obiektów zabytkowych, budynków biurowych, budynków sepulkralnych, skomplikowanych technicznie i prawnie przebudów, rozbudów i modernizacji, opinii, wytycznych konserwatorskich, ...itd.
Do dzisiaj jestem wdzięczny za fachową wiedzę i doświadczenie które zdobyłem w tamtym okresie.


We wrześniu 2011 roku zdobyte doświadczenie, sprawdzony i zgrany zespół projektantów branżowych skłonił mnie do  rozpoczęcia własnej praktyki projektowej pod nazwą MARCIN DUDA - ARCHITEKT.

Współpraca:

..................................................................................................................................................................................................................
ARCHITEKTURA
mgr inż arch Małgorzata Łuniewska
mgr inż arch Tomasz Gajek

KONSTRUKCJA
mgr inż. Zdzisław Ruciński
Stefan Zgirski (specjalista konserwacji zabytków)
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inż Paweł Domański
INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Tomasz Czerniakiewicz
INSTALACJE PPOŻ.
mgr inż. Jausz Kojtek
KOSZTORYSOWANIE
mgr inż. Hubert Kondracki