Ocena istniejącego stanu technicznego budynku dworca kolejowego „WARSZAWA CENTRALNA” – al. Jerozolimskie Warszawa

Opis:
Ocena techniczna stanu technicznego nadziemnej części budynku Dworca Centralnego w Warszawie na potrzeby wytycznych do remontów i napraw.


Lokalizacja: Warszawa
Data wykonania: 2008
kubatura: ok. 117253m3
stan: zrealizowany
autorzy: Marcin Duda 

....................................................................................................................................................................................

Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa - Czworaki folwarczne z 1866-1879r.

Opis:
Wykonanie karty ewidencyjnej zabytku. Budynek mieszkalny, wielorodzinny dla robotników folwarcznych tzw. "czworaki" z 1866-1878r.


Lokalizacja: Kołbiel
Data wykonania: 2007
powierzchnia: 326,7m2
stan: zrealizowany
autorzy: Marek Wacławek, Marcin Duda