Remont elewacji ze zmianą kolorystyki budynku "DOM WĘDKARZA" przy ul. Twardej

Realizacja

Stan przed realizacją

Opis:
Budynek biurowy z usługami w parterze, siedziba okręgu mazowieckiego PZW. Obiekt z lat 70-tych XXw. Projekt przewidywał remont i uporządkowanie zawilgoconej elewacji oraz nową kolorystykę elewacji.

Lokalizacja: Warszawa
Data wykonania: 27-07-07
powierzchnia: 1100,00 m2
stan: częściowo zrealizowany
autorzy: Marcin Duda

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Remont elewacji z termoizolacją budynku wielorodzinnego przy ul. Wrońskiego

Realizacja

Stan przed realizacją

Opis:
Modernistyczny, czteroklatkowy blok mieszkalny zlokalizowany na warszawskim Powiślu. Projekt zakładał docieplenie ścian i fundamentów budynku, remont balkonów oraz wymianę obróbki blacharskiej. Po dociepleniu ścian budynek wykończono płaskim tynkiem w kolorze zieleni przez co budynek wtopił się w otaczającą go wysoką zieleń.
Projekt zawierał wszystkie potrzebna detale wykonawcze, w celu niedopuszczenia do błędów wykonawczych (mostków termicznych , zawilgoceń) na etapie budowy.
Budynek w strefie ochrony konserwatorskiej.


Lokalizacja: Warszawa
Data wykonania: 11-10-07
powierzchnia: 3600,00 m2
stan: zrealizowany
autorzy: Marcin Duda

...........................................................................................................................................................................................................................................

Remont elewacji z termoizolacja budynku wielorodzinnego przy ul. Solec/3-Maja

Stan przed realizacją

Opis:
Kamienica mieszkalno-usługowa zbudowana w latach 1939-1947 wysokości siedmiu kondygnacji o modernistycznej tynkowanej elewacji podzielonej boniami na prostokątne płyciny imitujące okładzinę kamienną.
Projekt zakładał usunięcie ubytków i przyczyn zawilgocenia, naprawę płyt balkonowych oraz termoizolację ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną. Nowa elewacja porządkuje i odtwarza pierwotny wystrój elewacji.
Budynek w strefie ochrony konserwatorskiej.
Wykonano projekt budowlany z wszystkimi detalami wykonawczymi, uzgodnieniami i zakładaną charakterystyką energetyczną na poziomie 227,0Kwh/(m2rok).

 
Lokalizacja: Warszawa
Data wykonania: 19-12-10
powierzchnia: 4062,40 m2
stan: przygotowany do realizacji
autorzy: Marcin Duda